Integritetspolicy

Deklaration om uppgiftsskydd

1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige


Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Birdywing – Marian Sikora ul, Fantazja 32 Gorzyce 39-432, Polen, tfn: +48 783 517 443, e-post: [email protected]. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen “https://” och låssymbolen i din webbläsares rad.

2. Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats


När du använder vår webbplats enbart för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som använts
 • IP-adress som använts (i förekommande fall i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med artikel. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand, om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

Cloudflare

För att skydda och förbättra funktionaliteten på vår webbplats (i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR) använder vi tjänsten Cloudflare CDN (Content Delivery Network) av CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallad Cloudflare). Alla användarnas förfrågningar skickas till Cloudflare-servern och används endast för statistiska ändamål. Enligt information från Cloudflare raderas alla loggar som samlas in av oss vanligtvis inom 4 timmar (senast efter 3 dagar). För mer information om Cloudflare och dess sekretesspolicy, besök https://www.cloudflare.com/security-policy/.

3. Cookies


För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies är inställda samlar de in och bearbetar specifik användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. genom att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi har satt upp, sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att tillvarata våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om att cookies sätts och att du individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningarna. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

Du kan när som helst ändra reglerna för användning av cookies på din enhet genom att välja lämpligt alternativ i din webbläsares inställningar:

Webbläsarleverantörer kan ändra åtkomstvägarna till de ovannämnda inställningarna – du bör då leta efter dem med hjälp av ovanstående lösenord. Tills du ändrar dina cookieinställningar kommer våra marknadsföringspartners att använda cookies för att visa dig annonser som motsvarar dina aktuella behov.

4. Kontakta


När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klarlagts slutgiltigt, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

5. Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto


När du öppnar ett kundkonto samlas dina personuppgifter (namn, efternamn, e-postadress) in och behandlas av oss (vilka uppgifter som samlas in framgår av formuläret för kundregistrering). Dina personuppgifter som samlas in när du öppnar ett kundkonto kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke, i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. I detta fall kommer dina personuppgifter att behandlas för att optimera inköps- och orderhanteringsprocessen. Det är möjligt att när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den registeransvariges ovan nämnda adress. I så fall raderas ditt kundkonto och all din kundinformation går förlorad.

6. Användning av dina uppgifter för direktreklam (nyhetsbrev)


Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Uppgiften om eventuella ytterligare uppgifter är frivillig och används för att kunna vända oss till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi inte skickar ett nyhetsbrev till dig om du inte uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att nyhetsbrevet skickas. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som anges av internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen så att vi senare kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för reklam via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges ovan. Efter din uppsägning kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter i större utsträckning än så, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

7. Behandling av uppgifter i syfte att hantera beställningar


När du skickar in en beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast om det är nödvändigt för att uppfylla och hantera dina önskemål. Uppgiftslämnandet är nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Om uppgifterna inte tillhandahålls förhindrar detta att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Detta utesluter endast våra servicepartner som vi behöver för att hantera avtalsförhållandet eller tjänsteleverantörer som vi använder för att behandla en beställning (t.ex. fraktleverantörer eller betaltjänstleverantörer). Vi kommer att följa de rättsliga kraven strikt i alla fall. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

8. Användning av Youtube-videor


Den här webbplatsen använder Youtube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören Youtube, som tillhör Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att, enligt leverantörens information, säkerställa att användarinformation endast lagras när uppspelningsfunktionen för videon startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas ställer leverantören in “YouTube”-cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt uppgifter från Youtube är syftet med användningen av dessa cookies bland annat att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och undvika olämpliga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att den ska kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av Googles legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp eller inte upprättas en anslutning till Googles nätverk “dubbelklick” när du besöker denna webbplats. Detta kan utlösa ytterligare databehandling utanför vår kontroll. Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ytterligare information om YouTubes dataskydd finns i leverantörens dataskyddsförklaring på följande adress: www.google.com/policies/privacy/.

9. Online-marknadsföring


DoubleClick från Google

På denna webbplats används även marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google, som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“DoubleClick”). DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, förbättra rapporter om kampanjernas prestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Vi använder DoubleClick på grundval av vårt legitima intresse av reklamoptimering i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. På grund av de marknadsföringsverktyg som används startar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som uppkommer genom Googles användning av detta verktyg. Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess genom att avaktivera cookies för konverteringsspårning och genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.googleadservices.com. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande fullt ut. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling av DoubleClick by Google, se: http://www.google.pl/policies/privacy/.

Google AdWords konverteringsspårning

På denna webbplats används onlineannonseringsprogrammet “Google AdWords” och konverteringsspårning inom ramen för Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Vi använder programmet Google AdWords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (s.k. Google AdWords) på externa webbplatser. Vi kan i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig. Vi vill göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna. Kakan för konverteringsspårning sätts i en användares webbläsare om han klickar på en AdWords-annons som levereras av Google. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på denna webbplats och om kakan ännu inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan således inte spåras via AdWords-kundernas webbplats. Den information som samlas in av konverteringscookies används för att tillhandahålla aggregerad konverteringsstatistik till AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som klickade på annonsen och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör att de kan identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du vägra att använda programmet genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare via användarinställningarna. I detta fall kommer du inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Adwords på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. För mer information om Googles sekretesspolicy, besök https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in. Du kan permanent avaktivera cookies för reklampreferenser genom att blockera dem via en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Observera att vissa funktioner på denna webbplats inte kan användas eller endast i begränsad utsträckning om du har avaktiverat användningen av cookies.

10. Web Push-notiser


1. Web Push-meddelanden skickas till användarens webbläsare först efter att han eller hon har godkänt att ta emot dem. För att samtycka till att ta emot Web Push-notiser ska användaren markera alternativet “visa notiser” eller annan synonym på det meddelande som skickas av hans webbläsare (varje webbläsare kan namnge detta alternativ på olika sätt).

2. Samtycket till att ta emot Web Push-meddelanden kan när som helst återkallas genom att ändra användarens webbläsarinställningar.

3. Administratören behandlar inga personuppgifter om användare som använder Web Push-meddelanden. Användarna identifieras endast på grundval av information som lagras av deras webbläsare och som Administratören inte har tillgång till.

11. Webbanalystjänster


Google Universal Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakorna om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Den här webbplatsen använder Google Analytics uteslutande med tillägget “_anonymizeIp()”, vilket garanterar en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter ett direkt personligt samband. Till följd av tillägget kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med artikel 6.2 i EG-fördraget. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google. Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan permanent vägra Google att samla in data som genereras av cookies om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att behandla dem. Du kan ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Som ett alternativ till webbläsartillägget eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar Google Analytics att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast för denna webbläsare och denna domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Den här webbplatsen använder också Google Analytics för en enhetsoberoende analys av besökarflöden, vilket sker via ett användar-ID. Du kan avaktivera den enhetsövergripande analysen av din användning i ditt kundkonto under “Mina uppgifter”, “Personuppgifter”. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Yahoo Web Analytics (Yahoo! EMEA Limited)

Den här webbplatsen använder Yahoo Web Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Yahoo! EMEA Limited, 5-7 Point Village, North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Med hjälp av Yahoo Web Analytics samlas pseudonymiserade användaruppgifter in, analyseras och lagras. Uppgiftsbehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål. Utifrån dessa uppgifter kan pseudonymiserade användningsprofiler skapas och utvärderas för samma syfte. De insamlade uppgifterna omfattar vanligen den tid som spenderas på webbsidan, klickade länkar och annonser som ses på webbsidan. Yahoo Web Analytics använder webbfyrar och cookies för att samla in dessa uppgifter. Web beacons är små grafiska element som är inbäddade på en webbplats och som gör det möjligt att samla in viss information och övervaka användarnas aktivitet på webbplatsen. Om du vill förbjuda utvärderingen av användarens beteende via cookies kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och beslutar om att acceptera dem individuellt eller utesluta att cookies accepteras för specifika fall eller generellt. Om du inte samtycker till lagring och utvärdering av uppgifter från ditt besök kan du när som helst motsätta dig lagring och användning av följande med hjälp av en så kallad opt-out-cookie som finns här: https://aim.yahoo.com/aim/ie/pl/optout/index.htm. För mer information om Yahoos Web Analytics-teknik, besök https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/topics/webanalytics/index.htm.

Hotjar

Vi använder lösningar som tillhandahålls av Hotjar Ltd. som gör det möjligt att analysera beteende genom tjänster som heatmaps, registrering av användarnas rörelser på webbplatsen, konverteringsvägar, undersökningar och undersökningar om användarfeedback samt rekryteringsformulär online. Hotjar kompletterar information om hur användarna använder webbplatsen och genereras med hjälp av spårningskod och cookies, varefter de skickas och lagras på Hotjars servrar.
Med hjälp av enheten och användarens webbläsare kan Hotjar samla in följande uppgifter:

 • a. Anordningens IP-adress (kodad på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera användaren),
 • b. E-postadress och användarens för- och efternamn,
 • c. Typ av enhet med dess parametrar och typ av webbläsare,
 • d. Plats (endast namnet på det land från vilket anslutningen gjordes).

Vi använder den insamlade informationen för att analysera och utveckla vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att Hotjar behandlar ovanstående information.
Om du inte samtycker till ovanstående åtgärder, gå till: https://www.hotjar.com/opt-out.

Integrering av Exponea (Exponea PL Sp.z o.o, ul. Aleje Jerozolimskie 93 02-001 Warszawa, KRS 0000732109).

För att matcha det mest fördelaktiga erbjudandet för kunder och användare, samt i det syfte som är nödvändigt för att ingå eller fullgöra det avtal som uppgifterna avser, använder vi “profilering”, dvs. den form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att de används för att bedöma en fysisk persons personliga faktorer, i synnerhet för att analysera eller förutse aspekter som rör personliga preferenser och intressen. Administratören vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter, friheter och legitima intressen.
Mer information finns här: https://exponea.com/legal/privacy-policy/

12. Retargeting / Remarketing / Referral Advertising


Bing Ads (Microsoft Corporation)

På den här webbplatsen används konverteringsspårningstekniken “Bing Ads” från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerar en cookie på din dator om du kommer åt vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar. De är inte avsedda för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och om cookien ännu inte har gått ut kan vi och Microsoft känna igen att användaren har klickat på annonsen och har vidarebefordrats till denna sida (konverteringssida). Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang sker detta i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv marknadsföring. Den information som samlas in via konverteringscookien är avsedd för att sammanställa konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som har kommit till en konverteringssida efter att ha klickat på annonsen. Vi får härmed reda på det totala antalet användare som klickade på vår annons och som vidarebefordrades till en sida med konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information genom vilken användarna kan identifieras personligen. Microsoft Corporation, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot denna användning genom att enkelt avaktivera Bing Ads cookie för konverteringsspårning via din webbläsare och dina användarinställningar. I detta fall kommer du inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Alternativt kan du använda avaktiveringssidan för konsumenter från EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ för att kontrollera om Microsofts reklamcookies är inställda i din webbläsare och i så fall avaktivera dem. Mer information om Microsoft Bing Ads sekretesspolicy finns på följande webbplats: https://privacy.microsoft.com/en-US/.

Criteo (Criteo SA)

Denna webbplats använder teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (“Criteo”), för att samla in, lagra och utvärdera information om webbplatsbesökarnas surfbeteende i pseudonymiserad form med hjälp av cookie-textfiler. Detta görs på grundval av vårt legitima intresse av att lägga in personlig reklam i enlighet med art. 6 (1) (f) GDPR. Criteo analyserar surfbeteendet med hjälp av algoritmer och kan därefter visa produktrekommendationer i form av personliga reklambanners på andra webbplatser (så kallade publicister). Under inga omständigheter kommer dessa uppgifter att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. Ingen annan användning eller utlämning till tredje part är planerad. Om du vill motsätta dig insamlingen av uppgifter och skapandet av pseudonymiserade användarprofiler för framtiden kan du få följande så kallade opt-out-cookie: Criteo Exercise ( https://www.criteo.com/fr/privacy/). För mer information om Criteos teknik, se Criteos integritetspolicy på: https://www.criteo.com/privacy/.

Facebook Custom Audience via Pixel-processen

Denna webbplats använder “Facebook Pixel” från Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Användarens beteende kan spåras efter att han eller hon har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna process är utformad för att utvärdera effekten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida annonseringsinsatser.Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang sker detta i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv marknadsföring. De insamlade uppgifterna ska förbli anonyma och kan inte användas för att dra några slutsatser om användarens identitet. Dessa uppgifter lagras och behandlas dock av Facebook för att möjliggöra en koppling till respektive användarprofil och för att Facebook ska kunna använda dessa uppgifter för sina egna annonseringsändamål i enlighet med Facebooks integritetspolicy ( https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan tillåta Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål. Facebook Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Om du vill inaktivera användningen av cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden och/eller att cookies som redan har lagrats raderas. När du inaktiverar alla cookies kan det dock hända att vissa funktioner på våra internetsidor inte längre kan utföras. Du kan också inaktivera tredje parts användning av cookies, t.ex. Facebook, på följande webbplats från Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

Google AdWords Remarketing

Vår webbplats använder funktionerna i Google AdWords Remarketing, som gör det möjligt för oss att annonsera vår webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Leverantör är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din terminalutrustning, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID på grundval av de sidor du besökt för att möjliggöra intressebaserad reklam. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Eventuell ytterligare behandling sker endast om du har godkänt med Google att din webbläsarhistorik från Google Internet och appen kopplas till ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för personaliserade annonser som du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina uppgifter i samband med Google Analytics-uppgifter för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing mellan olika enheter. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklampreferenser. Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in cookies och göra relevanta inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och själv bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad. Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ytterligare information och dataskyddsbestämmelser om reklam och Google finns på följande adress: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13. Användning av ett chatsystem – Jivochat (Jivochat Inc.)


Denna webbplats använder teknik från Jivochat Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA, (www.jivochat.com) för att samla in och lagra anonyma uppgifter i syfte att göra webbanalyser och för att driva ett livechatt-system för att besvara supportförfrågningar. Dessa anonyma uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. De gör det möjligt att känna igen webbläsaren. Om den information som samlas in på detta sätt är relaterad till personuppgifter behandlas den i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte. De uppgifter som samlas in med hjälp av Jivochat-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren av denna webbplats och kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett separat givet samtycke från den berörda personen. För att undvika lagring av Jivochat-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Om du avaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan få tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Du kan när som helst med framtida verkan invända mot insamling och lagring av uppgifter i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil genom att skicka oss din invändning per e-post till den e-postadress som anges i impressum.

14. Verktyg och diverse


Google reCAPTCHA

På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Denna funktion används främst för att skilja ut om en inmatning görs av en fysisk person eller om den missbrukas av automatisk och automatiserad behandling. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa den individuella viljan till åtgärder på Internet och undvika missbruk och skräppost. Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ytterligare information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

Google Maps

På vår blogg använder vi Google Maps (API). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. När du går in på de undersidor som innehåller Google Maps-kartan överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google på servrar i USA. Detta gäller oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad med eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad hos Google kommer din information att vara direkt kopplad till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av Googles legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Om du vill göra det måste du kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Google Web Fonts

Den här webbplatsen använder webbtypsnitt som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) för att visa typsnitt på ett enhetligt sätt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och typsnitt korrekt. För att göra detta måste webbläsaren du använder ha en anslutning till Googles servrar. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att ge en enhetlig och attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och användningen ligger i vårt legitima intresse i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt av din dator. Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

15. Trusted Shops Trustbadge


Trusted Shops Trustbadge finns på den här webbplatsen för att visa vårt Trusted Shops-godkännande och för att erbjuda köparna Trusted Shops-medlemskap efter att de har gjort en beställning. På detta sätt skyddas våra legitima intressen i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande, i enlighet med artikel 2.1 i fördraget. 6 (1) punkt f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är en tjänst från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. När Trustbadge anropas lagrar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid för samtalet, överförd datamängd, den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och den dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter det att ditt sidobesök avslutats. Ytterligare personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha genomfört en beställning eller om du redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller avtalsavtalet mellan dig och Trusted Shops.

16. Den registrerades rättigheter


Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad person (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, vilket vi informerar dig om nedan:

 • Den registrerades rätt till tillgång enligt artikel. 15 GDPR
 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 15.1 i dataskyddsförordningen. 16 GDPR
 • Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”) i enlighet med artikel 15 i dataskyddsförordningen. 17 GDPR
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 17 i GDPR. 18 GDPR
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 18 i dataskyddsförordningen. 20 GDPR
 • Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt artikel 20 i GDPR. 7.3 GDPR
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med art. 77 GDPR

Rätt att göra invändningar

Om vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt dominerande legitima intresse har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden på grundval av de skäl som följer av din särskilda situation. Om du utövar din rätt till invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten till fortsatt behandling om vi kan bevisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som väger tyngre än deras intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan reklam. Du kan utöva din invändning på det sätt som beskrivs ovan. Om du utövar din rätt till invändning kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

17. Lagringstid för personuppgifter


Varaktigheten för lagringen av personuppgifter bestäms av respektive lagstadgade bestämmelser.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Kaklag
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av kakor.
AcceptMore info